Nový slovník ruských spisovatelů

Title: Nový slovník ruských spisovatelů
Author: Šaur, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, vol. 53, iss. X7, pp. 142-143
Extent
142-143
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Kovačičová, Oľga a kol. Krátky slovník ruských spisovateľov: 100 hesiel z ruskej literatúry 11.- 20. storočia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. 254 s. ISBN 80-223-1807-8.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.