Literárněvědná slavistika ve znamení lublaňského kongresu

Title: Literárněvědná slavistika ve znamení lublaňského kongresu
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, vol. 53, iss. X7, pp. [131]-133
Extent
[131]-133
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Zbornik povzetkov: 13. mednarodni slavistični kongres: Ljubljana, 15. - 21. avgusta 2003. Del 2, Književnost, Kulturologija, Folkloristika, Zgodovina slavistike, Tematski bloki. Ljubljana: Mednarodni slavistični komite, 2003. 348 s. ISBN 961-6358-80-4.
Doklady finskoj delegacii na XIII Meždunarodnom s"jezde slavistov, Ljubljana, Avgust 15-21, 2003 = Finnish contributions to the 13th international congress of slavists. Helsinki: Finnish Institute for Russian and East European Studies, 2003. 277 s. Studia Slavica Finlandensia; t. 20. ISBN 951-707-104-3.
XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane: príspevky slovenských slavistov. Vedecký redaktor a editor Ján Doruľa. Bratislava: Slovenský komitét slavistov, 2003. 343 s. ISBN 80-968971-2-8.
Сазонова, Л. И., ед. Литература, культура и фолклор славянскич народов: XIII Меžдународный сьэзд славистов (Любляна, август 2003): доклады российской делегации. Москва: ИМЛИ РАН, 2002. 435 с. ISBN 5-9208-0141-7.
Australian Slavonic and East European Studies, 2003, Vol. 16, No 1-2, Australian and New Zealand contributions to the 13th International Congress of Slavists, Ljubljana, 15-21 August 2003. Edited by Robert A. Maguire and Alan Timberlake. Melbourne: University of Melbourne, 2003. ISSN 0818-8149.
Comparative and contrastive studies in Slavic languages and literatures: Japanese contributions to the Thirteenth International Congress of Slavists, Ljubljana, August 15-21, 2003. Tokyo: Hitotsubashi University, 2003. 109 s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.