Pohled na modernismus přes hranice proudů a vlivů

Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 87-89
Extent
87-89
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Korniejenko, Agnieszka. Ukraiński modernizm: próba periodyzacji procesu historycznoliterackiego. Wyd. 1. Krakow: Universitas, 1998. 319 s. Horyzonty nowoczesności; 3. ISBN 83-7052-853-8.
Document