Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky 2000, vol. 49, iss. X3

Image
Year
2000
Publication year
2000
ISSN
1212-1509
ISBN
80-210-2343-0
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Page Title
[5]-13 Puškinovo dílo u Bulharů a Makedonců Dorovský, Ivan | pdficon
[15]-28 Zawsze przez tłum znienawidzony - artysta i sztuka w oczach czeskich dekadentów Gawarecka, Anna | pdficon
[29]-41 О некоторых специфических чертах развития русской литературы Pospíšil, Ivo | pdficon
[43]-53 Role neverbální komunikace v interpretaci literárního díla Dohnal, Josef | pdficon
[55]-62 Хроника нечеловеческого переживания : (Василь Барка и его роман "Желтый князь") Binová, Galina Pavlovna | pdficon
[63]-75 Nečekané návraty : (vliv společenské a politické situace na tvar polské literatury osmdesátých let) Štěpán, Ludvík | pdficon
Materiály – Materials – Materiale – Материалы
Page Title
[77]-81 Ohlasy 200. výročí narození A.S. Puškina Pospíšil, Ivo | pdficon
[91]-95 Ruský verš a počítačové systémy Filipová, Helena | pdficon
Ukrajinská literatura ve světovém kontextu
Page Title
[83]-84 Pohled na Ivana Kotljarevského ve světových souvislostech Pospíšil, Ivo | pdficon
85-87 Originální pohled na modernismus Pospíšil, Ivo | pdficon
87-89 Pohled na modernismus přes hranice proudů a vlivů Štěpán, Ludvík | pdficon
Jubilea – Anniversaries – Jubiläen – Юбилеи
Page Title
[97]-99 Jubileum Krystyny Kardyni-Pelikánové Štěpán, Ludvík | pdficon
[101]-108 Miroslav Mikulášek sedmdesátiletý Pospíšil, Ivo | pdficon
[109]-112 Ivan Dorovský má pětašedesát Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Page Title
[113]-114 Odkrývání staronových témat : futurismus, Pasternak, spisovatel a sebevražda, Němci v Rusku Pospíšil, Ivo | pdficon
114-116 Dějiny literatur západních a jižních Slovanů Dorovský, Ivan | pdficon
116-117 První monografie o Jiřím Haussmannovi Kšicová, Danuše | pdficon
117-118 Biografická práce o Jánu Kalinčiakovi Štěpán, Ludvík | pdficon
118-119 Slovník charvátské literatury Dorovský, Ivan | pdficon
120-121 Литература и художественная культура Pospíšil, Ivo | pdficon
122-123 Translatologická srovnání Dohnal, Josef | pdficon
123-124 Skici k dějinám nejnovější polské literatury Štěpán, Ludvík | pdficon
124-125 Průvodce a průhled Nabokovem Pospíšil, Ivo | pdficon
Informace a zprávy – Information – Nachrichten – Сообщения
Page Title
[127]-128 Dvě mezinárodní vědecké konference v Polsku Dohnal, Josef | pdficon
128-129 Básník města věčného svátku Dorovský, Ivan | pdficon
129-130 Invence a problémy: literárněvědná terminologie Pospíšil, Ivo | pdficon
130-131 Erotika a smrt v podání Michaila Arcybaševa Kšicová, Danuše | pdficon
131-132 Romantismus v české a polské literatuře Štěpán, Ludvík | pdficon
132-133 Objevování českého literárního baroka : skrytá výzva slavistice Pospíšil, Ivo | pdficon
133-134 Poslední desetiletí v české a polské literatuře Štěpán, Ludvík | pdficon