Translatologická srovnání

Author: Dohnal, Josef
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 122-123
Extent
122-123
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Richterek, Oldřich. Dialog kultur v uměleckém překladu: (příspěvek k česko-ruským kulturním vztahům). Hradec Králové: MAFY, 1999. 187 s. Cogito, ergo sum; č. 1. ISBN 80-86148-22-X.
Document