Biografická práce o Jánu Kalinčiakovi

Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 117-118
Extent
117-118
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Hvišč, Jozef. Kam oko nedosiahne: (rozpomienky Jána Kalinčiaka). Bratislava: Lufema, 1999. 235 s. ISBN 80-966972-6-9.
Note
  • V bibliografické citaci v článku chybný název recenzované publikace.
Document