Aktuálně o Berďajevovi

Title: Aktuálně o Berďajevovi
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2005, vol. 54, iss. X8, pp. 183-185
Extent
183-185
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič. Ríša Ducha a ríša Cisárova. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2003. 141 s. Filozofia do vrecka. ISBN 80-7149-548-4.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.