Výročí Marie Koutné

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. 208
Extent
208
  • ISSN
    1212-1509
Type: Anniversary article; Obituary
Language
Czech
License: Not specified license
Document