Problémy s parodií

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. 205-206
Extent
205-206
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Petrů, Eduard. Zrcadlo skutečnosti: kniha o středověké, renesanční a barokní parodii. Vyd. 1. Praha: ISV, 2002. 171 s. Literární věda. ISBN 80-85866-90-0.
Document