Úloha Slovanského ústavu pri budovaní českej medzivojnovej slovakistiky

Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. [139]-150
Extent
[139]-150
  • ISSN
    1212-1509
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Document