Nitranský tým - tentokrát v anglisticko-amerikanistické režii

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. 210-211
Extent
210-211
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Poetics of the text: international literary conference proceedings, Nitra 7-8 June 2002. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2002. 309 s. ISBN 80-8050-552-7.
Document