Hrabákovo pojetí literární komparatistiky

Author: Dorovský, Ivan
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. [101]-108
Extent
[101]-108
  • ISSN
    1212-1509
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document