Literární Nitra: inspirace a zamyšlení

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. 208-210
Extent
208-210
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Almanach Nitra 2001. Zostavovateľ Laco Zrubec; editor Andrej Červenák. Nitra: Spolok slovenských spisovateľov, 2001. 343 s. ISBN 80-8050-455-5.
Document