Různé aspekty ikonosféry

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. 187-188
Extent
187-188
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Kossakowska-Jarosz, Krystyna. Śląsk znany, Śląsk nie znany: o kulturze literackiej na Górnym Śląsku przed pierwszym progiem umasowienia. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1999. 244 s. Studia i Monografie, ISSN 1233-6408; Nr. 273. ISBN 83-87635-53-7.
Rott, Dariusz. Bracia czescy w dawnej Polsce: działalność literacka, teksty, recepcja. Wyd. 1. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2002. 210 s. ISBN 83-226-1099-8.
Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich: wizualizacja w literaturze. Pod redakcją Bożeny Tokarz. Katowice: Śląsk, 2002. 472 s. ISBN 83-7164-308-X.
Document