V labyrintu literárněvědné metodologie, teorie, komparatistiky a slavistiky

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. 194-195
Extent
194-195
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Janaszek-Ivaničková, Halina. Nowa twarz postmodernizmu. Wyd. 1. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. 331 s. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr. 2025. ISBN 83-226-1113-7.
Nadzieje i zagrożenia: slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia: studia ofiarowane Profesor Halinie Janaszek-lvaničkovej. Pod redakcją Józefa Zarka. Wydanie I. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. 519 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 2047. ISBN 83-226-1115-3.
Dialog, komparatystyka, literatura: profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. Pod redakcją naukową Edwarda Kasperskiego i Danuty Ulickiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2002. 571 s. ISBN 83-88766-35-X.
Document