Za hranice žánrů

Title: Za hranice žánrů
Author: Pokorný, Milan
Source document: Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 2, pp. 153-155
Extent
153-155
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Pospíšil, Ivo. Střední Evropa a Slované: (problémy a osobnosti). 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006. 246 s. ISBN 80-210-4174-9.
Gazda, Jiří; Pospíšil, Ivo. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 146 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; č. 367. ISBN 978-80-210-4426-5.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.