Cyrilometodějské kulturní dědictví - tentokrát konsensuálně, ale pokaždé trochu jinak

Title: Cyrilometodějské kulturní dědictví - tentokrát konsensuálně, ale pokaždé trochu jinak
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 2, pp. 172-173
Extent
172-173
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Význam kultúrného dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu. ed. Jozef Michalov; recenzenti Jozef Vladár, Milan Hanuliak. 1. vyd. Nitra: Ústav pre výskum kultúrného dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF, 2008. 363 s. ISBN 978-80-8094-455-1.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.