Dedikace a její role v paratextové komunikaci

Title: Dedikace a její role v paratextové komunikaci
Source document: Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. [67]-76
Extent
[67]-76
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek je věnován dedikaci, vymezení pojmu a detekování role věnování v paratextové komunikaci mezi čtenářem a nakladatelem. Typickými tendencemi současné české beletristické produkce jsou zejména pretextová lokalizace dedikace v knize, krátký rozsah zejména u současných autorů a proměna sociální funkce dedikace ve funkci intimní. Naproti tomu dedikace autorů 19. století jsou rozsáhlejší a jsou orientovány - podobně jako věnování tvůrců zahraničních - pro spisovatele významným autoritám, a to především mecenášům díla.
The study describes dedication, definition and its function in paratext communication between reader and publisher. Typical trends of contemporary Czech belletristic production are particularly pretext location of dedication in the book, short extension, in particular, the actual authors and the transformation of the social function into intimate dedication. In contrast, the authors' dedication in the 19th century are larger and are oriented - like dedication of the creators from foreign countries - on important authorities, especially on a patron of the book.
References
[1] CHASE, J. H.: Rakev z Hongkongu. Praha: Argo, 1994.

[2] VONNEGUT, K.: Časotřesení. Praha: Argo, 1998.

[3] WEINER , R.: Škleb. Praha: Argo, 1993.

[4] BALABÁN, J.: Prázdniny. Brno: Host, 1998.

[5] KRCHOVSKÝ, J. H.: Básně. Brno: Host, 1998.

[6] SLAVÍK, I.: Básnické dílo. Brno: Host, 1999.

[7] SLAVÍK, I.: Básnické dílo II. Brno: Host, 1999.

[8] CLAUSENOVÁ, B.: Kathrinino štěstí. Praha: Nakladatelství Ivo Železný, 1992.

[9] HANUŠ, M.: Konkláve. Praha: Nakladatelství Ivo Železný, 1994.

[10] ŠKVORECKÝ, J.: Lvíče. Praha: Nakladatelství Ivo Železný, 1996.

[11] HAILEY, A.: Detektiv. Praha: Knižní klub, 1998.

[12] CHRISTIE, A.: Vražda v Orient-expresu. Praha: Knižní klub, 1994.

[13] RAIS, K. V.: Zapadlí vlastenci. Praha: Knižní klub, 1996.

[14] SIMMEL, J. M.: Mějte naději. Praha: Knižní klub, 1993.

[15] STENDHAL: Červený a černý. Praha: Knižní klub, 1993.

[16] ZWEIG, S.: Josef Fouché. Praha: Knižní klub, 1994.

[17] NĚMCOVÁ, B.: Babička. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999.

[18] NERUDA, J.: Knihy básní. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998.

[19] DURYCH, J.: Zastavení. Praha: Mladá fronta, 1996.

[20] HRUBÍN, F.: Romance pro křídlovku. Praha: Mladá fronta, 1998.

[21] GELLNER, F.: Teplo zhaslého plamene. Praha: Mladá fronta, 1997.

[22] KABEŠ, P.: Odklad krajiny. Praha: Mladá fronta, 1992.

[23] LUSTIG, A.: Porgess. Praha: Mladá fronta, 1995.

[24] MÁCHA, K. H.: Máj. Praha: Mladá fronta, 1999.

[25] MICKIEWICZ, A.: Balady a romance. Praha: Mladá fronta, 1998.

[26] RIMBAUD, J. A.: Já je někdo jiný. Praha: Mladá fronta, 1999.

[27] SEIFERT, J.: Maminka. Praha: Mladá fronta, 1997.

[28] ŠIKTANC, K.: Šarlat. Praha: Mladá fronta, 1999.

[29] ŠKVORECKÝ, J.: Konec poručíka Borůvky. Praha: Mladá fronta, 1992.

[30] TOLKIEN, J. R. R.: Básně I., II, III. Praha: Mladá fronta, 1995.

[31] VONNEGUT, K.: Kolíbka. Praha: Mladá fronta, 1994.

[32] GENETTE, G.: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt am Main 1989.

[33] HODROVÁ, D. a kol.: …na okraji chaosu…Poetika literárního díla. Praha: Torst, 2001.

[34] RAUTENBER G, U.: Reclams Sachlexikon des Buches. Stuttgart 2003.

[35] SVANOVSKÁ, H.: Ivan Slavík jakožto čtenář a pokračovatel Weinerův. In: Česká literatura 2005, č. 1., s. 63–77.