Slavica litteraria 2009, vol. 12, iss. 1

Image
Year
2009
Publication year
2009
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Page Title
[3]-14 Przypomnienie wielkiego satyryka Štěpán, Ludvík | pdficon
[15]-24 Формы и деформации эротической тематики в русской литературе советского периода (II) Binová, Galina Pavlovna | pdficon
[25]-39 Disperze a míjení : literatura a její výzkum na prahu nové éry Pospíšil, Ivo | pdficon
[41]-52 Poetika Chagallových veršů Kšicová, Danuše | pdficon
Materiály
Page Title
[53]-58 Z karlovarských dopisů I. S. Turgeněva (k 190. výročí narození) Kšicová, Danuše | pdficon
[59]-65 Problémy literární teorie : (nad knihami a koncepcemi) Pospíšil, Ivo | pdficon
[67]-76 Dedikace a její role v paratextové komunikaci Müllerová, Lenka | pdficon
[77]-81 Metodologické prieniky do súčasného slavistického výskumu Žemberová, Viera | pdficon
[83]-93 Próba hermeneutycznej interpretacji obrazu Otokara Kubína "Zátiší" Bernacki, Marek | pdficon
Slovinsko-český blok
Page Title
[95] Slovinsko-český blok : [úvod] Pospíšil, Ivo | pdficon
[95]-101 O metodě Dějin literárních kultur středovýchodní Evropy Juvan, Marko | pdficon
[102]-108 O topografických stanoviscích Dějin literárních kultur středovýchodní Evropy Koron, Alenka | pdficon
[109]-116 Literární dějiny středovýchodní Evropy v postnacionální perspektivě Dović, Marijan | pdficon
[117]-126 Literární komparatistika, středoevropský kulturní prostor a teorie literárních dějin Pospíšil, Ivo | pdficon
[127]-138 Střední Evropa v literárněvědné diskusi Zelenka, Miloš | pdficon
Jubilea
Page Title
[139]-142 Životní jubileum doc. PhDr. Galiny Binové, CSc. Pospíšil, Ivo | pdficon
[143]-147 K jubileu Istvána Frieda Pražák, Richard | pdficon
Recenze
Page Title
[149]-151 O obecné a srovnávací literatuře Drsková, Kateřina | pdficon
151-153 Mezi izolacionismem a univerzalismem Pokorný, Milan | pdficon
153-155 Slovenská portrétní monografie Ivana Franka Pospíšil, Ivo | pdficon
156-158 Maďarské slovakistické a slavistické studie Róberta Kisse Szemána Pražák, Richard | pdficon
158-160 Areálový slavistický výskum a kultúrna pamät strednej Európy Žemberová, Viera | pdficon
160-164 Klíčový výzkum tranzitivního teritoria Pospíšil, Ivo | pdficon
Informace a zprávy
Page Title
[165] Slavistické kolokvium Bělehrad – Brno: počátek nové tradice? Pospíšil, Ivo | pdficon
166-167 Slovenská monografie o psychoanalýze, filozofii a literární vědě Pospíšil, Ivo | pdficon
167-169 Memoáry jako příspěvek k dějinám slavistiky v Rusku Zelenka, Miloš | pdficon
169-170 Lesja Ukrajinka v jednom svazku Pospíšil, Ivo | pdficon
170-171 Tvořivost, recepce a silueta Dionýze Ďurišina Pospíšil, Ivo | pdficon
171-172 Nad materiály sjezdu slavistů, který se nekonal Pospíšil, Ivo | pdficon
Page Title
[175] Instrukce pro přispěvatele | pdficon