1

Title: Slavica litteraria
Year: 2009
Volume: 12
Issue: 1
Publication year
2009
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Przypomnienie wielkiego satyryka | [3]–14
Štěpán, Ludvík
PDF
Формы и деформации эротической тематики в русской литературе советского периода (II) | [15]–24
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Disperze a míjení : literatura a její výzkum na prahu nové éry | [25]–39
Pospíšil, Ivo
PDF
Poetika Chagallových veršů | [41]–52
Kšicová, Danuše
PDF
Materiály
Title Document
Z karlovarských dopisů I. S. Turgeněva (k 190. výročí narození) | [53]–58
Kšicová, Danuše
PDF
Problémy literární teorie : (nad knihami a koncepcemi) | [59]–65
Pospíšil, Ivo
PDF
Dedikace a její role v paratextové komunikaci | [67]–76
Müllerová, Lenka
PDF
Metodologické prieniky do súčasného slavistického výskumu | [77]–81
Žemberová, Viera
PDF
Próba hermeneutycznej interpretacji obrazu Otokara Kubína "Zátiší" | [83]–93
Bernacki, Marek
PDF
Slovinsko-český blok
Title Document
Slovinsko-český blok : [úvod] | [95]
Pospíšil, Ivo
PDF
O metodě Dějin literárních kultur středovýchodní Evropy | [95]–101
Juvan, Marko
PDF
O topografických stanoviscích Dějin literárních kultur středovýchodní Evropy | [102]–108
Koron, Alenka
PDF
Literární dějiny středovýchodní Evropy v postnacionální perspektivě | [109]–116
Dović, Marijan
PDF
Literární komparatistika, středoevropský kulturní prostor a teorie literárních dějin | [117]–126
Pospíšil, Ivo
PDF
Střední Evropa v literárněvědné diskusi | [127]–138
Zelenka, Miloš
PDF
Jubilea
Title Document
Životní jubileum doc. PhDr. Galiny Binové, CSc. | [139]–142
Pospíšil, Ivo
PDF
K jubileu Istvána Frieda | [143]–147
Pražák, Richard
PDF
Recenze
Title Document
O obecné a srovnávací literatuře | [149]–151
Drsková, Kateřina
PDF
Mezi izolacionismem a univerzalismem | 151–153
Pokorný, Milan
PDF
Slovenská portrétní monografie Ivana Franka | 153–155
Pospíšil, Ivo
PDF
Maďarské slovakistické a slavistické studie Róberta Kisse Szemána | 156–158
Pražák, Richard
PDF
Areálový slavistický výskum a kultúrna pamät strednej Európy | 158–160
Žemberová, Viera
PDF
Klíčový výzkum tranzitivního teritoria | 160–164
Pospíšil, Ivo
PDF
Informace a zprávy
Title Document
Slavistické kolokvium Bělehrad – Brno: počátek nové tradice? | [165]
Pospíšil, Ivo
PDF
Slovenská monografie o psychoanalýze, filozofii a literární vědě | 166–167
Pospíšil, Ivo
PDF
Memoáry jako příspěvek k dějinám slavistiky v Rusku | 167–169
Zelenka, Miloš
PDF
Lesja Ukrajinka v jednom svazku | 169–170
Pospíšil, Ivo
PDF
Tvořivost, recepce a silueta Dionýze Ďurišina | 170–171
Pospíšil, Ivo
PDF
Nad materiály sjezdu slavistů, který se nekonal | 171–172
Pospíšil, Ivo
PDF
Title Document
Instrukce pro přispěvatele | [175]
PDF