Z karlovarských dopisů I. S. Turgeněva (k 190. výročí narození)

Title: Z karlovarských dopisů I. S. Turgeněva (k 190. výročí narození)
Variant title:
  • Turgenev's letters from Carlsbad
Source document: Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. [53]-58
Extent
[53]-58
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Turgeněvovy dopisy z Karlových Varů z let 1873-74 podávají svědectví o spisovatelově zdraví, o jeho vztahu k dceři a bratrovi a o jeho blízkém přátelství s E. Zolou, jemuž pomáhal nalézt v Rusku publikační možnosti. Zajímavá je jeho korespondence s překladateli a s americkým publicistou Henry Jamesem a jeho otcem. Jejich pozvání k cestě do Ameriky však bylo pro spisovatele v té době již nereálné. Karlovy Vary se mu zdály nudné, avšak ze zdravotního hlediska prospěšné.
Turgenev's letters from Carlsbad written in 1873-74 show the writer's health state, his relationship to his dauther and brother and his close friendship with E. Zola whom he helped to publish in Russia. Interesting is his correspondence with several translators and with the American publisher Henry James and his father. Their invitation for an American trip was unreal for him at that time. The Carlsbad spa seemed to him boring but useful from the medical point of view.