Areálový slavistický výskum a kultúrna pamät strednej Európy

Title: Areálový slavistický výskum a kultúrna pamät strednej Európy
Source document: Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 158-160
Extent
158-160
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
Slovak
License: Not specified license
Reviewed work
Zelenka, Miloš. Střední Evropa v souvislostech literární a symbolické geografie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. 182 s. ISBN 978-80-8094-371-4.