Balkán a Mediterán : literárně historické a teoretické studie

Image
Author: Dorovský, Ivan
Edition
1. vyd.
Place of publication
V Brně
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
1997
Extent
228 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 311
ISBN
8021015322
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6675
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
7-9 Úvod | pdf icon Dorovský, Ivan
I. Meziliterární centrismy
Page Chapter number Title
13-23 Mediterán a ostatní Evropa | pdf icon Dorovský, Ivan
24-42 Mediteránní meziliterární centrismy | pdf icon Dorovský, Ivan
43-61 Balkánské meziliterární centrismy | pdf icon Dorovský, Ivan
62-69 Středozemní moře je kolébkou Evropy | pdf icon Dorovský, Ivan
II. Dvojdomost a biliterárnost v meziliterárním procesu
Page Chapter number Title
73-97 Dvojdomí tvůrci v evropském a světovém literárním procesu | pdf icon Dorovský, Ivan
98-105 Mikroliteratury, diaspora a exil | pdf icon Dorovský, Ivan
III. Naši tvůrci u nich a jejich tvůrci u nás
Page Chapter number Title
109-126 Cyrilometodějská tradice v českém a slovenském písemnictví | pdf icon Dorovský, Ivan
127-139 Sima Milutinović Sarajlija u nás | pdf icon Dorovský, Ivan
140-147 Jan Evangelista Purkyně a Jihoslované | pdf icon Dorovský, Ivan
148-161 Postava Marka Miljanova v české literatuře | pdf icon Dorovský, Ivan
162-176 Recepce lidové slovesnosti jižních Slovanů v Uhrách | pdf icon Dorovský, Ivan
177-189 Jiří Wolker na slovanském jihu a Kosta Racin u nás | pdf icon Dorovský, Ivan
IV.
Page Chapter number Title
193-201 Některé zvláštnosti balkánské avantgardy | pdf icon Dorovský, Ivan
202-209 Jazyk originálu a jazyk překladu | pdf icon Dorovský, Ivan
Page Chapter number Title
211-214 Balkan and Mediterranean | pdf icon Dorovský, Ivan
Page Chapter number Title
215-218 Балканы и Медитеран | pdf icon Dorovský, Ivan
hidden-section Jmenný rejstřík
Page Chapter number Title
219-228 Jmenný rejstřík | pdf icon Dorovský, Ivan