Řecko-latinská syntax v evropském kontextu

Title: Řecko-latinská syntax v evropském kontextu
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2008
Extent
219 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3040; č. 375
ISBN
9788021046795
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 564563
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvodní slovo autora
Chapter number Title Custom text
Úvodní slovo autora | [3]
Bartoněk, Antonín
PDF
hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
1. | Předmluva | [9]–14
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
2. | Vznik a rozvoj syntaktických bádání o řečtině a latině od antiky po dnešek | [15]–19
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
3. | Řecko-latinská větná syntax : úvod a nástin práce | [21]–23
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
4. | Vybrané otázky řecko-latinské komparace | [25]–32
Bartoněk, Antonín
PDF
hidden-section Obsahové věty
Chapter number Title Custom text
5. | Obsahové věty | [33]–58
Bartoněk, Antonín
PDF
hidden-section Příslovečné věty
Chapter number Title Custom text
6. | Příslovečné věty | [59]–102
Bartoněk, Antonín
PDF
hidden-section Vztažné věty
Chapter number Title Custom text
7. | Vztažné věty | [103]–108
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
8. | Infinitiv v latině a řečtině | [109]–124
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
9. | Participium v latině a řečtině | [125]–149
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
10. | Latinské jmenné tvary slovesné (gerundium, gerundivum, supinum I. a II.) | [151]–158
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
11. | Větná modalita v latině a řečtině (všeobecně) | [159]–164
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
12. | Jistotní (epistémická) modalita v latině a řečtině | [165]–181
Pořízková, Kateřina
PDF
Chapter number Title Custom text
13. | Řecko-latinská syntax v globálním pohledu | [183]–192
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
14. | The Latin and Ancient Greek syntax | [193]–205
Bartoněk, Antonín
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
15. | Bibliografie | [207]–219
PDF