Inovované kurikulum osobnostního rozvoje - produkt práce Akademického centra osobnostního rozvoje

Variant title
Innovated curriculum of personality development - a product of the Academic centre of personality development
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, vol. 55, iss. U12, pp. [185]-188
Extent
[185]-188
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document