[Otisk, Marek. Metafyzika jako věda: Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi]

Title: [Otisk, Marek. Metafyzika jako věda: Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, vol. 56, iss. B54, pp. 115-117
Extent
115-117
  • ISSN
    0231-7664
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Otisk, Marek. Metafyzika jako věda: Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2006. 184 s. ISBN 80-7007-242-3.