K problému vývoje technosféry : malé zamyšlení nad velkým tématem

Variant title
Zum Entwicklungsproblem der Technosphäre
Author: Šmajs, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. [57]-63
Extent
[57]-63
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Současná krize životního prostředí vyzývá filozofii a ostatní společenské vědy k tomu, aby se znovu zabývaly svým předmětem, svou úlohou při rozvoji kultury, svou aktuální společenskou funkcí. Také marxisticko-leninská filozofie, která zkoumá vztah společnosti a přírody v širším rámci historického materialismu, si musí položit otázku, zda řešení některých filozofických problémů je adekvátní očekávané roli filozofie: dnešní ekologické situaci i rozvoji teoretického poznání ve speciálních vědách. Jedním takovým problémem, jehož filozofický koncept neodpovídá potřebám, je pojetí společenské materiální kultury a její nejaktivnější složky - techniky a technosféry. Naše zamyšlení nad vývojem technosféry sleduje pouze jediný cíl: přispět k filozofické formulaci problému.
Summary language
Document