K základní otázce estetiky : oponentský posudek práce Václava Zykmunda K základní otázce estetiky

Title: K základní otázce estetiky : oponentský posudek práce Václava Zykmunda K základní otázce estetiky
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1958, vol. 7, iss. B5, pp. 110-114
Extent
110-114
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Zykmund, Václav. K základní otázce estetiky. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1957. 195, [4] s.