Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 1958, vol. 7, iss. B5

Image
Year
1958
Publication year
1958
Department FF MU
Topic
Články
Page Title
[5]-22 Kritika a revizionismus Macháček, Josef | pdficon
[23]-55 Meze kvantitativní metody Fischer, Josef Ladislav | pdficon
[56]-70 V. Stern a některé filosofické momenty teorie relativity Dokulil, Miloš | pdficon
[71]-87 Pravda logická a "pravda" umělecká Sus, Oleg | pdficon
Recense a referáty
Page Title
[88]-91 [Filosofické stati sborníku společenskovědných kateder ČVUT: sborník kateder společenských věd na ČVUT] Bartoš, Jaromír | pdficon
91-95 Základní problémy historického materialismu Nový, Lubomír | pdficon
95-99 K některým problémům vědecké etiky Hlavoň, Karel | pdficon
99-102 O smyslu lidského života Hlavoň, Karel | pdficon
102-105 O socialistickém vlastenectví Nový, Lubomír | pdficon
105-110 Nový příspěvek k otázce klasifikace soudů Gabriel, Jiří | pdficon
110-114 K základní otázce estetiky : oponentský posudek práce Václava Zykmunda K základní otázce estetiky Macháček, Josef | pdficon
114-117 Marxistické pojetí dějin filosofie a sociologie XIX. století Cetl, Jiří | pdficon
117-119 Česká a slovenská filosofie v prvních dvou svazcích sovětských Dějin filosofie Gabriel, Jiří | pdficon
119-121 Nová kniha o Mehringovi Cetl, Jiří | pdficon
121-122 [Brohm, František; Holub, Václav; Brunecký, Zdeněk. Duševní vývoj dítěte a jeho poruchy] Koláříková, Ludmila | pdficon
Zprávy
Page Title
[123]-128 Knižní filosofická produkce v ČSR (1956-1957) Nový, Lubomír | pdficon
128-129 K prvním svazkům nové Filosofické knihovny Gabriel, Jiří | pdficon
129-130 [Przegląd socjologiczny: rócznik Polskiego instytutu socjologicznego] Sus, Oleg | pdficon