V. Stern a některé filosofické momenty teorie relativity

Title: V. Stern a některé filosofické momenty teorie relativity
Variant title
В. Штерн и некоторые философские моменты теории относительности
Viktor Stern und manche philosophische Momente der Relativitätstheorie
Author: Dokulil, Miloš
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1958, vol. 7, iss. B5, pp. [56]-70
Extent
[56]-70
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license