Počátky vratislavské slavistiky

Title: Počátky vratislavské slavistiky
Variant title:
  • Начало вроцлавской славистики
    • Načalo vroclavskoj slavistiki
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. [141]-149
Extent
[141]-149
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V široké škále badatelských zájmů prof. Franka Wollmana se na jednom z čelných míst nalézá problematika národního obrození u Slovanů (připomenu alespoň dvě knižní publikace: Slovanství v jazykově literárním obrození u Slovanů, 1958, a Slavismy a antislavismy za jara národů, 1968). Do rámce tohoto mnohostranně rozvětveného výzkumného úsilí náleží v daném období i otázka formování slavistiky jako vědního oboru. Ve svém příspěvku chtěl bych v této souvislosti připomenout několik méně známých skutečností, svědčících o Purkyňově přínosu k zavádění slavistiky do vysokoškolské výuky.