Zjišťovací výzkum na laténském sídlišti v Boroticích (okr. Znojmo)

Variant title
Рекогносцировочные исследования на латенском селище в с. Боротице
Versuchsgrabung auf dem laténezeitlichen Ansiedlung bei Borotice (Bez. Znojmo)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, vol. 12, iss. E8, pp. 135-137
Extent
135-137
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document