Zjišťovací výzkum na laténském sídlišti v Boroticích (okr. Znojmo)

Title: Zjišťovací výzkum na laténském sídlišti v Boroticích (okr. Znojmo)
Variant title:
  • Рекогносцировочные исследования на латенском селище в с. Боротице
    • Rekognoscirovočnyje issledovanija na latenskom selišče v s. Borotice
  • Versuchsgrabung auf dem laténezeitlichen Ansiedlung bei Borotice (Bez. Znojmo)
    • Rekognoscirovočnyje issledovanija na latenskom selišče v s. Borotice
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, vol. 12, iss. E8, pp. 135-137
Extent
135-137
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.