Ein Kinderbegräbnis im Gefäss und ein Grab mit der Křtěnover Schafthalsaxt des Typs von Věteřov aus der Bronzezeit in Mähren

Variant title
Dětský pohřeb v nádobě a hrob se křtěnovským sekeromlatem z období věteřovského typu na Moravě
Погребение ребенка в сосуде и могила с кржтеновским [i.e. крштеновским] топором периода ветержосвского типа в Моравии
Contributor
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, vol. 8, iss. E4, pp. [5]-21
Extent
[5]-21
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Document