F13

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Year: 1969
Volume: 18
Issue: F13
Publication year
1970
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha PDF
Články – Articles – Aufsätze
Title Document
Les problèmes limitrophes de la sculpture tchèque au tournant de 1400 | [5]–24
Kutal, Albert
PDF
Das Schaffen des Bildhauers Ignatz Lengelacher in Mikulov | [25]–41
Stehlík, Miloš
PDF
Tikalovo malířské dílo 1944-1951 | [43]–53
Sedlář, Jaroslav
PDF
Materiály – Materiaux – Materialien
Title Document
Excerpta z dietrichsteinského mikulovského archívu | [55]–66
Richter, Václav
PDF
Korespondence českých výtvarných umělců Josefu Šímovi st. z doby před r. 1891 do r. 1927 (1928) | [67]–80
Kudělka, Zdeněk
PDF
Náčrt dějin moravského malířství 18. století | [81]–96
Krsek, Ivo
PDF
Recenze – Comptes-rendus – Besprechungen
Title Document
"50 Jahre Bauhaus" in Stuttgart | [97]–100
Kudělka, Zdeněk
PDF
K otázce Sekirkostela | 100–103
Richter, Václav
PDF
Title Document
Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен | [105]–109
Hošková, Magda
PDF
hidden section Seznam vyobrazení
Title Document
Seznam vyobrazení | 110
PDF