Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1969, vol. 18, iss. F13

Image
Year
1969
Publication year
1970
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Page Title
Obrazová příloha | pdficon
Články – Articles – Aufsätze
Page Title
[5]-24 Les problèmes limitrophes de la sculpture tchèque au tournant de 1400 Kutal, Albert | pdficon
[25]-41 Das Schaffen des Bildhauers Ignatz Lengelacher in Mikulov Stehlík, Miloš | pdficon
[43]-53 Tikalovo malířské dílo 1944-1951 Sedlář, Jaroslav | pdficon
Materiály – Materiaux – Materialien
Page Title
[55]-66 Excerpta z dietrichsteinského mikulovského archívu Richter, Václav | pdficon
[67]-80 Korespondence českých výtvarných umělců Josefu Šímovi st. z doby před r. 1891 do r. 1927 (1928) Kudělka, Zdeněk | pdficon
[81]-96 Náčrt dějin moravského malířství 18. století Krsek, Ivo | pdficon
Recenze – Comptes-rendus – Besprechungen
Page Title
[97]-100 "50 Jahre Bauhaus" in Stuttgart Kudělka, Zdeněk | pdficon
100-103 K otázce Sekirkostela Richter, Václav | pdficon
Page Title
[105]-109 Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен Hošková, Magda | pdficon
hidden section Seznam vyobrazení
Page Title
110 Seznam vyobrazení | pdficon