Obrazová příloha

Title: Obrazová příloha
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1984-1985, vol. 33-34, iss. F28-29,
Type: Appendix
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Obsahuje přílohy k článkům: Brněnské paláce Christiana Alexandra Oedtla / Zdeněk Kudělka -- Literatura o díle Stanislava Lolka / Jaroslav Sedlář -- Výzkum románské architektury na Moravě IV / Zdeněk Kudělka, Alena Kalinová, Lubomír Konečný a Bohumil Samek -- Drobnosti k barokní architektuře Moravy V / Zdeněk Kudělka.