Podíl Jakuba Jana Ryby na vzniku novočeské hudební terminologie

Variant title
Anteil Jakub Jan Rybas an der Entstehung der neutschechischen Musikterminologie
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1985, vol. 33-34, iss. H19-20, pp. [45]-51
Extent
[45]-51
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document