Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná [1990-1991], vol. 39-40, iss. H25-26