Realizace mravní výchovy v socialistické společnosti

Title: Realizace mravní výchovy v socialistické společnosti
Variant title
Реализация нравственного воспитания в социалистическом обществе
Realisation der moralischen Erziehung in der sozialistischen Gesellschaft
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1985, vol. 34, iss. I20, pp. [15]-35
Extent
[15]-35
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Mravní výchova jako významná součást komplexní komunistické výchovy formuje morální přesvědčení a odpovídající sociální chování jedince ve shodě s morálními normami socialistické společnosti. Rozvíjí jeho morální představy a pojmy, jeho morální city i jeho volní kvality, podmiňující jeho každodenní jednání jako uvědomělého, angažovaného a ukázněného socialistického občana. Podrobnou analýzu cílů mravní výchovy v socialistické společnosti, jejích složek i jejích prostředků přináší má stať Pojetí mravní výchovy v socialistické společnosti (1983), na kterou tato studie navazuje. Otázka cílů, obsahu a prostředků je prvořadým problémem při řešení kterékoliv složky výchovně vzdělávací činnosti. Úspěšná realizace sebelépe koncipovaných a motivovaných výchovných záměrů je však determinována i dalšími momenty, které nejsou z hlediska praktického efektu naší práce zanedbatelné. Při výchovné činnosti se řídíme především určitými pedagogickými principy, které jsou adaptovány a modifikovány obsahu i podmínkám naší práce. Při výchovném působení na rozvíjeného jedince nebo skupinu používáme celého souboru výchovných metod; jejich výběr, jejich koordinace i jejich adaptace situaci spolurozhodují, zda se nám výchovný záměr zdaří či nikoliv. Celá výchovně vzdělávací činnost konečně probíhá v určitých formách, které mají své specifické znaky a které vnášejí do pedagogického procesu mnohotvárnost, originálnost a neopakovatelnou atmosféru. Hlubší analýza těchto významných pedagogických kategorií v podmínkách mravní výchovy mládeže i dospělých je smyslem tohoto článku.