P10

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická
Year: 2006
Volume: 54
Issue: P10
Publication year
2006
ISSN
1211-3522
ISBN
80-210-4144-7
Department FF MU
Topic
hidden section Redakční úvod
Title Document
Redakční úvod | [5]
Svoboda, Mojmír
PDF
Články – Articles
Title Document
Norbert Fabián Čapek (1870-1942) as a psychologist in Brno, Newark (N. J., USA) and Prague | [7]–10
Hoskovec, Jiří; Brožek, Josef
PDF
Psychologické souvislosti geovizualizace | [11]–20
Švancara, Josef
PDF
Somatic psychotherapy-sanotherapy in treatment and prevention of the consequences of long-term excessive stress | [21]–29
Vašina, Lubomír
PDF
Lidské tělo v dějinách evropského myšlení a současné psychologii | [31]–39
Dosedlová, Jaroslava; Kučerová, Stanislava
PDF
Můžeme ovlivnit tělesné sebepojetí a kvalitu života prostřednictvím prožitku? | [41]–47
Bednářová, Dana
PDF
Tělesné uvědomování : osobnostní prediktory a souvislost se zdravím vysokoškolských studentů | [49]–58
Slováčková, Zuzana
PDF
Menstruační synchronie : případ feromonální komunikace u člověka? | [59]–70
Skočovský, Karel D.
PDF
Relationship representation in the process of real-life moral judgment | [71]–76
Dvořáková, Jana
PDF
Teorie vývoje a měření sebepojetí u dětí | [77]–90
Konečná, Věra
PDF
Návrh koncepce neurorehabilitačního centra v Brně | [91]–97
Černík, Michal; Navrátilová, Petra; Vašina, Lubomír
PDF
Enhancement of education and professional training of students of psychology and social pedagogy - academic centre of counseling and supervision | [99]–104
Humpolíček, Pavel; Uhrová, Alena; Musilová, Renáta
PDF