Somatic psychotherapy-sanotherapy in treatment and prevention of the consequences of long-term excessive stress

Title: Somatic psychotherapy-sanotherapy in treatment and prevention of the consequences of long-term excessive stress
Variant title:
  • Somatická psychoterapie-sanoterapie v léčbě a prevenci následků dlouhodobé nadměrné zátěže
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2006, vol. 54, iss. P10, pp. [21]-29
Extent
[21]-29
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The article offers framework for use of a somatic psychotherapy-sanotherapy at stressed people whose psychic problems are manifested through the psychosomatic and the neuropsychic symptoms. Somatic psychotherapy-sanotherapy is part of an integrative psychotherapeutic school, in with verbal and non- verbal methods are combined. Generally speaking, somatic psychotherapy-sanotherapy combines on purpose biophysical and psychotherapeutical techniques. Techniques and method of somatic psychotherapy-sanotherapy give among others a change to vegetative nervous system to return from hyperirritation to physiological state and thus to renew natural flow of previously blocked emotional reactions. The article presents a somatic psychotherapy-sanotherapy in the treatment and prevention of the consequences of long-term excessive stress.
V léčbě následků dlouhodobě působících stresorů se v poslední době uplatňuje i somatická psychoterapie-sanoterapie. Jak již název napovídá, jedná se především o nonverbální psychoterapeutický směr, který mj. vychází z elementárního faktu, že tělo je vždy fyzicky přítomné, ať se jedná o jakoukoliv formu komunikace. Současně tento směr integruje terapeutické postupy neverbální s postupy verbálními, vyžaduje-li si to zájem klienta, tzn. řešení jeho terapeutického problému. Somatická psychoterapie-sanoterapie urychluje regresi a následnou restrukturaci intrapsychického prostoru. V zájmu terapie oslabuje obranné mechanismy já a je velmi účinná v případě somaticky vyjádřených chronických patických emocionálních stavů, které jsou kombinované s akutními psychosomatickými a neuropsychickými symptomy. Postupy somatické psychoterapie-sanoterapie současně uvolňují spazmy a celé bloky v různých svalových skupinách, které představují materializovanou podobu převažujících rigidních forem obran člověka vůči důsledkům zátěže, získaných během jeho ontogeneze. Tento postup somatické psychoterapie-sanoterapie dává mj. šanci i vegetativnímu nervovému systému k návratu od hyperiritovaného stavu k fyziologickému stavu a šanci k přirozenému toku původně blokovaných emočních reakcí. Výše uvedené postupy usnadňují vyjádření skrytých negativních postojů k sobě i k druhým lidem atd. Otevírá se psychické pole k hlubší terapeutické práci a uvolňují se tak obsahy signalizující možné nezpracované preoidipální problémy (jejich pochopení může napomoci k porozumění pozdějším identifikačním problémům a falešným identifikacím, získaným během vývoje) i problémy z následujících vývojových období. Součástí předloženého článku je i konkrétní struktura sanoterapeutického sezení, včetně diagnostických postupů.