Nástin poetiky prostoru ulic v prózách Miloše Urbana

Title: Nástin poetiky prostoru ulic v prózách Miloše Urbana
Variant title:
  • "Street" in Miloš Urban's prose - outline of the poetics of space
Source document: Bohemica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 1, pp. [41]-57
Extent
[41]-57
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The street is one of the dominant city spaces in Miloš Urban's novels Sedmikostelí and Lord Mord, and features in a minor way in his other fiction, notably his book of short stories Mrtvý holky. All these named works are connected not only with the city of Prague but also with the motif of revolt, through which Urban adopts a critical position regarding contemporary society. In Sedmikostelí the streets are characterized as a labyrinth in which the hero undergoes a journey of initiation leading to a revolt against the present chaotic society in order to restore the medieval order of the world. In the collection of short stories Mrtvý holky the motif of revolt is presented by characterizing the streets as commercialized space where the mutual anonymity, even apathy of people is growing. The most apparent connection between the motif of revolt and the topos of the street occurs in his novel Lord Mord; here the street becomes a place where two different opinions of the redevelopment of Prague are confronted. Urban's criticism of present society culminates in this novel, in which real-life political figures are openly accused of using dubious practices. In contemporary Czech fiction Urban defines himself as an author with a critical attitude to the development of Czech society since November 1989.
References
[1] URBAN, Miloš, 1998. Poslední tečka za Rukopisy : (nová literatura faktu) (Praha: Argo)

[2] URBAN, Miloš, 2001. Sedmikostelí : gotický román z Prahy (Praha: Argo)

[3] URBAN, Miloš, 2001. Hastrman : zelený román (Praha: Argo)

[4] URBAN, Miloš, 2003. Stín katedrály : božská krimikomedie (Praha: Argo)

[5] URBAN, Miloš, 2005. Santiniho jazyk : román světla (Praha: Argo)

[6] URBAN, Miloš, 2007. Mrtvý holky (Praha: Argo)

[7] URBAN, Miloš, 2008. Lord Mord : pražský román (Praha: Argo)

[8] ALTER, Robert, 2005. Imagined cities : urban experience and the language of the novel (New Haven: Yale University Press)

[9] BARTOŇOVÁ, Lucie, 2004. "Literatura ve stínu", Kritická příloha Revolver Revue, č. 30, s. 76–78

[10] FALTÝNEK, Vilém, 2003. "Likvidátorem hmotné kultury byl vyhlášen Jan Bürgermeister [online]", [cit. 14. června 2010]. Dostupné na Internetu: http://www.radio.cz/cz/clanek/38519

[11] HAMAN, Aleš, 2001. Prozaické surfování (Olomouc: Votobia)

[12] HAMAN, Aleš, 2008. "Čtvrť, kde vládne Bürger a Meister", Lidové noviny [online], roč. 21, č. 284 [cit. 6. června 2010], s. 16. Dostupné na Internetu: http://www.lidovky.cz/ctvrt-kde-vladne-burger- a-meister-- dqp-/ln_kultura.asp?c=A081204_104033_ln_kultura_tma

[13] HLINKA, Jiří, 2003. "Stín Urbanovy katedrály neskýtá bezpečí ani klid", Hospodářské noviny, roč. 47, č. 212, s. 12

[14] HODROVÁ, Daniela, 1994. Místa s tajemstvím : (kapitoly z literární topologie) (Praha: KLP)

[15] HODROVÁ, Daniela, 2004. "Text města jako síť a pole", Česká literatura, roč. 52, č. 4, s. 540–544

[16] HODROVÁ, Daniela, 2006. Citlivé město : (eseje z mytopoetiky) (Praha: Filip Tomáš)

[17] HRBATA, Zdeněk, 2005. "Prostory, místa a jejich konfigurace v literárním díle", in M. Červenka et al. Na cestě ke smyslu : poetika literárního díla 20. století (Praha: Torst), s. 315–509

[18] HRTÁNEK, Petr, 2007. Kacíři, rouhači, ironikové : (v současné české próze) (Brno: Host)

[19] HRŮZA, Jiří, 1989. Město Praha (Praha : Odeon)

[20] JANOUŠEK, Pavel, 2008. "Lord Mord", Tvar, roč. 19, č. 21, s. 3

[21] KOUBA, Karel, 2009. "Sex, drogy & asanace : nad rudým románem Miloše Urbana", A2 [online], č. 2 [cit. 6. června 2010]. Dostupné na I nternetu: http://www.advojka.cz/archiv/2009/2/sex-drogy-asanace

[22] MACHALA, Lubomír, 2001. Literární bludiště : bilance polistopadové prózy (Praha: Brána)

[23] MANDYS, Pavel, 2000. "Sedmikostelí", Labyrint revue, č. 7–8, s. 59

[24] PILAŘ, Martin, 2003. "Román o kráse, jež zastírá rozum", Host, č. 10, s. 10–12

[25] SLAWIŃSKI, Janusz, 2002. "Prostor v literatuře: základní rozdělení a úvodní samozřejmosti", in Od poetiky k diskursu: výbor z polské literární teorie 70. – 90. let XX. století, ed. J. Trávníček (Brno: Host), s. 116–129

[26] VESELOVSKÝ, Martin, 2008. "Milan Richter, pražský radní pro kulturu – o protestu proti grantovému systému pro pražská divadla, dotacích na vstupenku i o nejdražším představení v Arše [online]", [cit. 2. srpna 2010]. Dostupné na Internetu: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/publicistika/_zprava/448513

[27] WILLIAMS, Raymond, 1985. The country and the city (London: Hogarth Press)

[28] WINSPUR, Steven, 1991. "On city streets and narrative logic", in City images : perspectives from literature, philoshophy and film, ed. M. A. Caws (USA: Gordon and Breach), s. 60–70

[29] WIRTH-NESHER, Hana, 1996. City codes : reading the modern urban novel (Cambridge: Cambridge University Press)

[30] ZIZLER, Jiří, 2008. "Miloš Urban: Sedmikostelí (gotický román)", in V souřadnicích volnosti : česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích, edd. P. Hruška, L. Machala, L. Vodička et al. (Praha: Academia), s. 520–525