Několik poznámek k Paralelním příběhům Pétera Nádase

Title: Několik poznámek k Paralelním příběhům Pétera Nádase
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Slavica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 1, pp. [77]-85
Extent
[77]-85
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Autor přítomného příspěvku činí několik poznámek k trilogii Pétera Nádase Paralelní příběhy v kontextu středoevropského kulturního prostoru. Komentuje tzv. ruskou stopu, tj. impakt poetiky ruského klasického románu a modernistické a postmodernistické přístupy, stejně jako sexualitu, napětí mezi plynutím a událostí, umělecký detail a komplementární rozpor láska – smrt. Nádasova trilogie je tu chápána jako typický příklad dvojí enklávnosti středoevropských spisovatelů.
The author of the present contribution makes some remarks about Péter Nádas's trilogy Parallel Stories in the context of Central European cultural space. He comments upon the so-called Russian trace, i. e. the impact of the poetics of the Russian classical novel, and modernist and postmodernist approaches as well as sexuality, the tension between the passing and the event, the artistic detail and the complementary contradiction love – death. Nádas's trilogy is understood as a typical example of the double enclave character of Central European writers.