2

Title: Studia paedagogica
Year: 2011
Volume: 16
Issue: 2
Publication year
2011
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [5]–8
Pol, Milan
PDF
Stati – Studies
Title Document
Škola jako téma rozhovorů mezi dětmi a rodiči | [9]–26
Smetáčková, Irena
PDF
Mimořádné události v komunikaci rodiny a školy | [27]–47
Viktorová, Ida
PDF
Paleta hodnotících situací a hodnotících přístupů ve výtvarné výchově | [49]–73
Brücknerová, Karla
PDF
Bez prírodopisu to nejde, alebo, Ako ho vnímajú žiaci základných škôl | [75]–88
Kubiatko, Milan
PDF
Spätná väzba ako faktor ovplyvňujúci lingvistickú a komunikatívnu úroveň produktívnej zručnosti písania | [89]–108
Sršníková, Daniela
PDF
Evaluace jako diskurz : komunikace a/versus kontrola v novém modelu školní inspekce v Polsku | [109]–129
Mazurkiewicz, Grzegorz; Walczak, Bartłomiej
PDF
Hodnoty v prostředí punkové subkultury | [131]–157
Lojdová, Kateřina
PDF
Rozhovor – Interview
Title Document
Pokus o teorii nepořádku : rozhovor se Stephenem J. Ballem | [159]–169
Ball, Stephen J.; Pol, Milan; Švaříček, Roman
PDF
Studentské práce – Students' works
Title Document
Role rodičů v domácí přípravě do školy | [171]–182
Pospíšilová, Radka
PDF
Profesní start absolventek studijního oboru sociální pedagogika a poradenství | [183]–194
Kánská, Martina
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
Fenomén zvaný škola : recenze knihy | [195]–199
Šeďová, Klára
PDF
Zprávy – News
Title Document
Podněty ke vzdělávání kariérových poradců z činnosti sítě pro inovaci kariérového poradenství v Evropě : zpráva | [201]–204
Hloušková, Lenka
PDF
Title Document
Poděkování recenzentům | 205–207
PDF
Title Document
Předplatné časopisu Studia pedagogica | 208
PDF
Title Document
Výzva pro autory Studia paedagogica | 209
PDF
Title Document
Cesta ke kvalitě : autoevaluace školy | [210]
PDF