Studia paedagogica 2011, vol. 16, iss. 2

Image
Year
2011
Publication year
2011
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
hidden section Editorial
Page Title
[5]-8 Editorial Pol, Milan | pdficon
Stati – Studies
Page Title
[9]-26 Škola jako téma rozhovorů mezi dětmi a rodiči Smetáčková, Irena | pdficon
[27]-47 Mimořádné události v komunikaci rodiny a školy Viktorová, Ida | pdficon
[49]-73 Paleta hodnotících situací a hodnotících přístupů ve výtvarné výchově Brücknerová, Karla | pdficon
[75]-88 Bez prírodopisu to nejde, alebo, Ako ho vnímajú žiaci základných škôl Kubiatko, Milan | pdficon
[89]-108 Spätná väzba ako faktor ovplyvňujúci lingvistickú a komunikatívnu úroveň produktívnej zručnosti písania Sršníková, Daniela | pdficon
[109]-129 Evaluace jako diskurz : komunikace a/versus kontrola v novém modelu školní inspekce v Polsku Mazurkiewicz, Grzegorz; Walczak, Bartłomiej | pdficon
[131]-157 Hodnoty v prostředí punkové subkultury Lojdová, Kateřina | pdficon
Rozhovor – Interview
Page Title
[159]-169 Pokus o teorii nepořádku : rozhovor se Stephenem J. Ballem Ball, Stephen J.; Pol, Milan; Švaříček, Roman | pdficon
Studentské práce – Students' works
Page Title
[171]-182 Role rodičů v domácí přípravě do školy Pospíšilová, Radka | pdficon
[183]-194 Profesní start absolventek studijního oboru sociální pedagogika a poradenství Kánská, Martina | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[195]-199 Fenomén zvaný škola : recenze knihy Šeďová, Klára | pdficon
Zprávy – News
Page Title
[201]-204 Podněty ke vzdělávání kariérových poradců z činnosti sítě pro inovaci kariérového poradenství v Evropě : zpráva Hloušková, Lenka | pdficon
Page Title
205-207 Poděkování recenzentům | pdficon
Page Title
208 Předplatné časopisu Studia pedagogica | pdficon
Page Title
209 Výzva pro autory Studia paedagogica | pdficon
Page Title
[210] Cesta ke kvalitě : autoevaluace školy | pdficon