Opera Slavica 2000, vol. 10, iss. 3

Image
Year
2000
Publication year
2000
ISSN
1211-7676
Page Title
1-7 Brodski wobec ostateczności : Semiotyka śmierci w wybranej liryce poety Nikadem-Malinowska, Ewa | pdficon
Page Title
8-21 Солженицын и Хемингуэй: поэтика одного афоризма Čekalov, Ivan | pdficon
Page Title
22-30 Lev Nikolajevič Tolstoj v českých překladech (Anna Kareninová) Čermáková, Olga | pdficon
Materiály – zprávy – kronika – polemika
Page Title
31-32 O prózách Jevgenije Nosova Matyušová, Zdeňka | pdficon
32-34 Mezinárodní vědecká konference v Pécsi Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich | pdficon
35 VI конгресс ICCEES в Тампере Pospíšil, Ivo | pdficon
36-37 V březnu 1999 odešel ostravský překladatel Jaroslav Teichmann Lepilová, Květuše | pdficon
37 Křižovatky kultury : Střední Evropa z pohledu lingvistiky a literární vědy Pospíšil, Ivo | pdficon
38-44 Русская жизнь : между прошлым и будущим : опыт ненаучного описания Česnokov, Ivan Ivanovič | pdficon
Recenze
Page Title
45-46 Komentovaná čítanka českého strukturalismu s otazníky Pospíšil, Ivo | pdficon
46-47 [Prinoški k stawiznam serbskeho pismowstwa lět 1945-1990. Zběrnik] Měšťan, Antonín | pdficon
47-48 Dar české kultuře na předělu tisíciletí Lepilová, Květuše | pdficon
49-50 Глубина мысли и прикосновение к прошлому : пушкинский сборник из Израиля Pospíšil, Ivo | pdficon
50-53 [Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy] Mikulášek, Alexej | pdficon
53-54 Feministický pohled na ruskou literaturu z Opole Pospíšil, Ivo | pdficon
54-56 [Tschechisches Barock: Sprache, Literatur, Kultur = České baroko: jazyk, literatura, kultura. Gertraude Zand, Jiří Holý (Hrsg.)] Bočková, Hana | pdficon
56-58 Reprezentace, disperze, syntéza Pospíšil, Ivo | pdficon
58 Filologická revue 3 a 4/1999 Dohnal, Josef | pdficon
58-60 [Недзвецкий, В.А.; Филиппов, В.В. Русская "деревенская" проза] Kostincová, Jana | pdficon
61-62 [Житник, В.К. Біобібліографічний покажчик] Dušková, Marcela | pdficon
62-63 Сербская славистика на пороге третьего тысячилетия Binová, Galina Pavlovna | pdficon