Dar české kultuře na předělu tisíciletí

Title: Dar české kultuře na předělu tisíciletí
Source document: Opera Slavica. 2000, vol. 10, iss. 3, pp. 47-48
Extent
47-48
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Jehlička, Miloslav. Lev Tolstoj - vypravěč a vizionář. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Ústav slovansko-germánských studií UJEP, 1999. 222 s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.