Opera Slavica 2000, vol. 10, iss. 2

Image
Year
2000
Publication year
2000
ISSN
1211-7676
Page Title
1-7 Об одном неизученном явлении в творчестве А.С. Пушкина Nikolajeva, Tat'jana Michajlovna | pdficon
Page Title
8-19 Речевой этикет в прозе А.П. Чехова Michal'čuk, Tamara Grigor'jevna | pdficon
Page Title
20-26 Русский отглагольный предлог как элемент обстоятельств Vobořil, Ladislav | pdficon
Page Title
27-32 Административно-территориальное устройство земель Галицкой Руси XV-XVI вв. и их представление в латиноязычных актовых книгах Myronova, Valentyna Mykolajivna | pdficon
Materiály – zprávy – kronika
Page Title
33-36 Венгерская русинистика : вторая жизнь литературных памятников Kapral', Mychayl | pdficon
36-38 Mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch '99 v Ostravě Žaža, Stanislav | pdficon
38-40 Gramatika v současné lingvodidaktice Brandner, Aleš | pdficon
40-42 Pocta profesoru Františku Malířovi Brandner, Aleš | pdficon
42-44 XV-е Оломоуцкие дни русистов Vysloužilová, Eva; Vychodilová, Zdeňka; Pechal, Zdeněk; Stěpanova, Ludmila; Flídrová, Helena | pdficon
Recenze
Page Title
45-48 [Найдич, Л. След на песке : Очерки о русском языковом узусе] Trösterová, Zdeňka | pdficon
48-49 [Ruferová, J. Sémantické typy predikativních adjektiv s prostým a předložkovým genitivem v současné ruštině] Žaža, Stanislav | pdficon
50-51 [Newerkla, S. Intendierte und tatsächliche Sprachwirklichkeit in Böhmen : Diglossie im Schulwesen der böhmischen Kronländer 1740-1918] Žaža, Stanislav | pdficon
52-56 [Шапошников, В. Русская речь 1990-х : Современная Россия в языковом отображении] Vyčichlová, Ema | pdficon
56-57 Stylistika zpravodajství Hauser, Přemysl | pdficon
57-60 [Greifswalder Beiträge zur Slawistik III., E. - M . - A.] Miljutina, Tamara Alexandrovna | pdficon
60-61 [Шимчук, Э.Г.; Щур, М.Г. Словарь русских частиц] Brandner, Aleš | pdficon
62-64 [Pisarek, L. Речевые действия и их реализация в русксом языке в сопоставлении с польским : (Экспрессивы)] Bumbálková, Jana | pdficon
64-66 [Rossica Olomucensia XXXV (za rok 1996) : Ročenka katedry slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého] Toncrová, Šárka; Bumbálková, Jana | pdficon
66-68 [Славистика (Књига II, III)] Krejčí, Pavel | pdficon