Doc. Irina Makarovna Poročkinová, CSc. : (k významnému životnímu jubileu petrohradské bohemistky)