Syntetické úvahy slovenského rusisty

Title: Syntetické úvahy slovenského rusisty
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Opera Slavica. 2010, vol. 20, iss. 1, pp. 50-51
Extent
50-51
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Červeňák, A. Reminiscencie esteticko-antropologické. Nitra: Filozofická fakulta UKF v Nitre, Spolok slovenských spisovateľov, Klub Fjodora Michajloviča Dostojevského, 2009. 166 s. ISBN 978-80-80-61-3556.