Dvě práce o ruské literatuře 20. století

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 1, pp. 49-51
Extent
49-51
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Zahrádka, Miroslav. Ruská literatura XX. století: (literární proudy a osobnosti). 1. vyd. V Olomouci: Periplum, 2003. 236 s. ISBN 80-86624-08-0.
Zadražil, Ladislav. Východoevropská moderna a její evropský kontext. II. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002. 193 s. Východoevropské studie; 2. ISBN 80-246-0200-8.
Document